Fundació Universitària d'Investigació Arqueològica L'Alcúdia

 Español - Valencià - English
 

::inici  > Docència y difusió

Docència y difusió

L'Alcúdia com a centre de formació de la Universitat d'Alacant

Des de fa uns anys, i en estreta col·laboració amb l'Àrea d'Arqueologia de la Universitat d'Alacant, s'imparteixen en el jaciment cursos pràctics d'Arqueologia de camp.

Cada any, uns dos-cents alumnes universitaris inicien aquí o milloren la seva formació. Per a això, s'ha redactat un quadern d'introducció als treballs arqueològics de camp, i es facilita, en la mesura del possible, la seva integració en excavacions reals. Aquest projecte docent permet omplir un buit en la formació acadèmica dels alumnes i compte amb la preceptiva autorització de la Generalitat Valenciana.

Dintre d'aquesta mateixa línia, i durant les campanyes arqueològiques estiuenques, vam contar amb la participació d'un grup d'alumnes de diverses Universitats que col·laboren amb nosaltres. Com complement a aquestes pràctiques, s'imparteixen sessions de catalogació i inventari de materials arqueològics així com seminaris sobre diferents aspectes històrics del jaciment o sobre els mètodes de recollida i interpretació de dades que permeten establir lectures adequades de les seqüències estratigràfiques aportades per la pròpia excavació.

La Fundació com a difusora del patrimoni històric

Escultura ibèrica. Fragment d'un cap de griu.

La Universitat d'Alacant i, en el seu nom, la Fundació Universitària d'Investigació Arqueològica «L'Alcudia», pretenen sumar-se a l'oferta cultural de la ciutat d'Elx, manifesta sobretot en el Palmerar i el Misteri, declarats Patrimoni de la Humanitat, i mostrar al mateix temps que l'Arqueologia pot ser un important vehicle de desenvolupament cultural i educatiu.

Llanterna romana vidriada.

Per a una correcta difusió del Patrimoni Històric de L'Alcúdia, s'estan desenvolupant diferents intervencions de consolidació i restauració encaminades a solucionar, d'un costat, els problemes de conservació provocats pels canvis climàtics i per les precipitacions precipitacions tormentoses, que solen danyar algunes estructures excavades, i d'un altre, recuperar els espais intervinguts per a fomentar un millor enteniment dels monuments que trobem en el recorregut pel jaciment.

Detall del mosaic que pavimenta l'església cristiana.

Les últimes intervencions d'urgències realitzades són l'apuntalament de part de les estructures de les Termes Occidentals, tot esperant una pròxima restauració; la consolidació de paviments i de la natatio de les Termes Orientals; la recolocació en el seu lloc original del mosaic de la Basílica, reintegrant alguns dels espais que faltaven mitjançant tessel·les de poliéster, així com la neteja, retirades de terreres i consolidació dels perfils d'antigues excavacions.

Fragment d'escultura ibèrica. Part interna d'un   escut amb la mà del guerrer.

En 2003 va començar a desenvolupar-se el projecte de Docència i Investigació en L'Alcúdia d'Elx (2003-2006), autoritzat per la Conselleria de Cultura de la Comunitat Valenciana, dintre del que s'han iniciat una sèrie d'actuacions complementàries destinades a facilitar el passeig pel jaciment –amb la construcció de noves sendes, arbrat, zones enjardinades— i que inclou també l'excavació d'alguns sectors excavats d'antic que necessiten una revisió actualitzada. Amb aquest projecte, la Fundació pretén donar una nova imatge d'aquest emblemàtic jaciment arqueològic, visitat per turistes i per centres docents de diversos països.

 
  • Universitat d'Alacant
  • Diputació Provincial d'Alacant
  • Ajuntament d'Elx
  • Generalitat Valenciana: Conselleria de cultura, educació i esport
  • Fundación CajaMurcia
© Fundació Universitària d'Investigació Arqueològica l'Alcúdia
 
Pàgina mantinguda pel Taller Digital de la Universitat d'Alacant