Fundació Universitària d'Investigació Arqueològica L'Alcúdia

 Español - Valencià - English
 

::inici  > La seua opinió

La seua opinió

L’Alcúdia vol millorar dia a dia, pel que la seva col·laboració és primordial; amb aquesta enquesta ens ajudarà a això. El qüestionari s’ompli  en pocs minuts, pel que esperem que conteste amb la major sinceritat possible. La informació serà tractada confidencialment. Gràcies per la seva col·laboració.

Formulari d'opinió

Edat


SexeNivell d’estudis
(marcar inclòs sinó els ha acabat)

Arriba a soles  o en grup?Com ha conegut L’Alcúdia?Quin va ser el motiu principal de la seva visita?


Quines eren les seves expectatives
sobre jaciment arqueològic en general?


Han segut satisfetes les seves expectatives?Què milloraries al jaciment?
(marcar un màxim de tres)Què milloraries al museu?
(marcar un màxim de tres)


La UNIVERSITAT D'ALACANT garanteix la confidencialitat de les dades personals i domiciliàries dels usuaris d'acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Totes les dades facilitades pels nostres clients seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de la Gerència de la Universitat d'Alacant.

Les dades registrades seran utilitzades per la UNIVERSITAT D'ALACANT exclusivament per a les finalitats per a què s'han requerit.

Els usuaris podran exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets s'haurà d'efectuar mitjançant comunicació escrita dirigida al Servei Jurídic de la Universitat d'Alacant, en el formulari que a aquest efecte es troba disponible en la pàgina de protecció de fitxers de dades de caràcter personal. L'exercici d'aquests drets no afectarà de cap manera l'accés a la pàgina web ni, si escau, la condició d'abonat de l'usuari. 
  • Universitat d'Alacant
  • Diputació Provincial d'Alacant
  • Ajuntament d'Elx
  • Generalitat Valenciana: Conselleria de cultura, educació i esport
  • Fundación CajaMurcia
© Fundació Universitària d'Investigació Arqueològica l'Alcúdia
 
Pàgina mantinguda pel Taller Digital de la Universitat d'Alacant