Fundació Universitària d'Investigació Arqueològica L'Alcúdia

 Español - Valencià - English
 

::inici  > Sindicar noticíes en format RSS 2.0

Sindicar noticíes en format RSS 2.0

RSS són les inicials de «Really Simple Sindication» (Sindicació Realment Simple). Hui en dia, cada vegada és més freqüent veure en diferents webs la paraula «sindicació», i és possible que no es comprenga tot el seu significat. En realitat, sindicar una web significa bàsicament facilitar tots o part dels seus continguts perquè altres pàgines puguen incorporar-los.

Així, RSS és un format que representa la informació que es vol facilitar, de forma que altres usuaris puguen accedir a ella, processar-la d'alguna forma i publicar-la també en la seua web. El format RSS està basat en el llenguatge de marcat XML; per aquest motiu, els arxius RSS als quals s'accedeix en les diferents webs tenen l'estructura d'un fitxer XML amb diferents etiquetes, que identifiquen les diferents parts de la informació que el lloc web ha volgut sindicar.

Per tant, segons el que s'ha explicat anteriorment, en el procés de sindicació hi ha dues parts diferenciades: per una banda, està el lloc web (fundacionalcudia.es, en aquest cas), que ofereix un o diferents fitxers RSS amb els continguts que vol facilitar; per l'altra, totes aquelles webs que vulguen incorporar aquests continguts a les seues pàgines. Per a aquestes últimes, es deixa accessible el fitxer XML amb tot el contingut RSS, i cadascuna d'elles haurà de processar-lo amb les eines de què dispose i convertir-lo al format concret que tinga la seua pàgina.

 
  • Universitat d'Alacant
  • Diputació Provincial d'Alacant
  • Ajuntament d'Elx
  • Generalitat Valenciana: Conselleria de cultura, educació i esport
  • Fundación CajaMurcia
© Fundació Universitària d'Investigació Arqueològica l'Alcúdia
 
Pàgina mantinguda pel Taller Digital de la Universitat d'Alacant